Rubrika: Skřivánek

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V pondělí 14. 6. 2021 v 10 hodin proběhne  na školní zahradě loučení s předškoláky bez přítomnosti rodičů.

Program pro děti zajišťuje divadla Koráb se zúčastní všechny děti naší MŠ.

Hledáme paní na úlklid

Hledáme naléhavě paní na úklid
mateřské školy, nástup od 3.5.2021.


Bližší informace u paní ředitelky
Šárky Malé, tel. 604 337 338,
e-mail mala.s@skolka-skrivanek.cz

ZÁPIS DO MŠ SKŘIVÁNEK

V aktualitách – konkrétně Zápis do MŠ Skřivánek 2021/2022, naleznete průvodce přijímacím řízením do mateřské školy, kde jsou uvedeny potřebné informace týkající se zápisu do MŠ.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021

Mateřská škola Skřivánek bude o hlavních prázdninách
v provozu 14 dní a to od 9.8.2021 – 20.8.2021.

Provoz ostatních mateřských škol v Bystrci, o hlavních prázdninách, je uveden v dokumentech ke stažení, kde je podrobně rozepsáno, v kterém období jsou jednotlivé MŠ v provozu. 

Focení 15.2.2021

V pondělí 15.2.2021 proběhne focení dětí od 8 hod. Z důvodu zvýšených hygienických opatření se mohou fotit pouze děti docházející do MŠ.

POTVRZENÍ ŠKOLKOVNÉ

Vážení rodiče,

formulář pro daňové přiznání (školkovné) si můžete stáhnout v sekci Aktuálně / Dokumenty.  Vyplněný a vytištěný formulář přineste do MŠ k potvrzení (NEVYPLŇUJTE ČÁSTKU!!!). Prosím zanechejte jej ve své třídě.

Děkujeme.

3.6.2020 – Platby školného na období březen – srpen 2020
Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost platbám školného na období březen – srpen 2020.
 • březen  275,-
 • duben 0,-
 • květen 275,-
 • červen 550,-
 • červenec 0,-
 • srpen 0,-
Přeplatek z března vám převedeme do května.
Kdo zaplatil duben, bude mu vráceno se stravným na začátku července.
Kdo zaplatil celý květen ,prosím neplaťte už červen. V opačném případě bude vráceno také v červenci.
PENÍZE ZA KROUŽKY BUDOU VRÁCENY NA VAŠE ÚČTY BĚHEM MĚSÍCE ČERVNA.
16.4.2020 – ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL: 2020- 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2020- 2021

Sběr přihlášek 4. 5. a. 5. 5. 2020 pouze:

 1. doporučené psaní
 2. e-mail s elektronickým podpisem
 3. datová schránka

 

K přihlášce prosím přiložte:

 • čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte
 • čestné prohlášení o pravidelném očkování
 • kopii očkovacího průkazu

 

Nezapomeňte vše podepsat – oba zákonní zástupci  !!!!!!                                 

Přihlášky zašlete prosím do 5. 5. 2020 na adresu školy.

29.3.2020 – Platba školného za březen a duben
Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření mateřské školy magistrátem města Brna, jsme čekali na jejich vyjádření k platbě školného.
 
Takže:
 • březen – školné 275,-, stravné necháme na vašem zvážení
 • duben – školné 0,- , stravné 0
Dále vás budeme informovat (kdo má březen zaplacený, nebojte se ,platba se vám bude vracet, ale až po skončení této mimořádné situace).
Buďte všichni zdraví a v pohodě. To je teď nejdůležitější.
Za kolektiv Šárka Malá ředitelka MŠ
 

 

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

od doby uzavření mateřských škol /tj. od 17.3.2020  do doby platnosti mimořádných opatření/

 

V souvislosti s mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 17. 3. 2020, kterým byl uzavřen provoz mateřských škol, bylo dne 26.3.2020 Magistrátem města Brna doporučeno osvobodit od úplaty rodiče dětí, navštěvující mateřskou školu, a to od doby platnosti těchto mimořádných opatření.

Prominutí úplaty tedy platí od 17.3.2020 do znovuotevření mateřské školy.

 

Za měsíc březen rodič uhradí 50 % úhrady za předškolní vzdělávání / 11 dnů byla mateřská škola otevřena a 11 dnů byla mateřská škola uzavřena/.

Od měsíce dubna nebude rodič platit žádnou úhradu za předškolní vzdělávání do doby otevření mateřské školy.

 

Rodič, který má nastavený trvalý příkaz na platbu, nemusí trvalý příkaz rušit, ponechá platby až do konce měsíce  června, protože není znám konečný termín uzavření mateřské školy.

V měsíci červenci bude provedeno vyúčtování plateb za školní rok 2019/2020, ve vyúčtování se promítne prominutí úplaty od 17.3.2020 do doby uzavření mateřské školy a přeplatky budou rodičům vráceny na účet.

 

Šárka Malá Aujeská

V Brně dne: 30. 3. 2020

13.3.2020 – Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Vážení rodiče, obracíme se na Vás ve věci provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020. V souvislosti s preventivním opatřením vydáváme následující informace k zajištění zápisu dětí v době hlavních prázdnin.

 

Provoz MŠ:

1.7. – 10.7. MŠ KAMECHY-Říčanská 18, Kavčí 3

13.7. – 24.7. MŠ Štouračova 23,  MŠ Kachlíkova 21

27.7. –  7. 8. MŠ Heyrovského, MŠ Kachlíkova 17

10.8. – 21.8. MŠ Laštůvkova 57/59

MŠ Kachlíkova 19 nebude v provozu z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

24.8. – 31. 8. 2020 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

 

I. Vydávání žádosti o přijetí dítěte, přílohy žádosti –Informační povinnost (GDPR)“, „Přihláška ke školnímu stravování“ je možné získat od 1. 4. 2020 do 07.04.2020 dvěma způsoby:

 1. A) Elektronické vydávání žádosti a příloh na internetové adrese dané mateřské školy (webové stránky)
 2. B) Na kontaktním místě (podatelna) ÚMČ Brno – Bystrc nám. 28. dubna v pracovní dny (pondělí, středa).

 

II. Příjem žádostí: Oskenované dokumenty:

 • Žádost k předškolnímu vzdělávání (Žádost je nutné vyplnit a odevzdat vždy. Potvrzení lékaře na Žádosti není nutné, pokud doložíte kopii Žádosti nebo Evidenčního listu z kmenové mateřské školy
 • Informační povinnost (GDPR)
 • Kopie Žádosti nebo Evidenčního listu, obsahující lékařské potvrzení z kmenové mateřské školy
 • Přihláška ke školnímu stravování

Dokumenty odešlete na emailovou adresu mateřské školy, do které požadujete přijetí Vašeho dítěte a to od 08.04.2020 do 15.04.2020

 

III. Přijímací řízení

Od 27.04.2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin doručením písemného Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na Vaši adresu pro doručování Vámi uvedenou (doporučená zásilka do vlastních rukou)

 

IV. Kritéria řízení pro přijímání dětí, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

 1. Bydliště v městské části Brno-Bystrc, 635 00 Brno
 2. Věk dítěte

 

Všeobecné informace:  Způsob úhrady týkající se výše stravného a školného naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

 Žádáme rodiče, aby v případě dotazů, kontaktovali vedení mateřských škol pouze telefonicky nebo emailem.