„Země vypouští skřivánky ze dlaní – učí je létání. A až jim ukáže cestu ke sluníčku, jistě tam budou za chviličku“  /Jiří Faltus/

Akce školy

Děti se v naší školce nenudí, zábava je zde v každém rohu.
Více

Vzdělávání

Nejen zábava, ale i vzdělávání je důležité pro správný rozvoj dětí.
Více

DFS Skřivánek

I tradice našich předků zachováváme pro další generace.
Více

 

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude zahájen ve středu 1.9.2021 v 6:30h ve žluté třídě, od 7:30 se děti přesunou do svých tříd. Mateřská škola bude fungovat pro děti v běžném režimu
(viz školní řád – k dispozici na webových stránkách MŠ).

Připomínáme, že „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou“ platí jen do 31.8.2021! Nový formulář najdete v šatně ve skříňce nebo na webových stránkách MŠ. Bez vyplněného a oběma zákonnými zástupci podepsaného „Zmocnění“ bude dítě vydáno pouze zákonným zástupcům!

Hygienická opatření pro zákonné zástupce a třetí osoby:

– zákonní zástupci a třetí osoby mohou vstupovat do budovy MŠ jen se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor)

– žádáme Vás, aby do budovy s dítětem vstupoval pouze jeden dospělý!

– používejte dezinfekci rukou – k dispozici ve vestibulu vedle vstupních dveří

zákaz vstupu do umývárny a třídy

– v prostorách MŠ se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu!

 

Důležité upozornění

Z důvodu probíhající stavby v zadní části mateřské školy je vstup zadním vchodem (bránou z ulice Kachlíkova) ZAKÁZÁN!

Ke vstupu do MŠ používejte výhradně hlavní branku!

 

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

S pozdravem Vaše paní učitelky

 


Vážení rodiče,
od 1.9.2021 dochází k navýšení plateb stravného. Upravte si prosím trvalý příkaz od září takto:

Děti 3 – 6 leté 750,- Kč stravné.
Děti 7 leté 850,- Kč stravné.      

Platbu zasílejte společně se školným.
Děkuji za pochopení, ved. ŠJ.


Mateřská škola nese název – Mateřská škola SKŘIVÁNEK Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace.

Jejím zřizovatelem je Městská část Brno – Bystrc, Nám. 28. dubna 60.

Ředitelkou MŠ je paní Šárka Malá Aujeská.

Mateřská škola je trojtřídní. Navštěvuje jí 75 dětí. Dvě třídy jsou smíšené pro děti ve věku 3-5, 4-6, jedna třída je homogenní pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky.

Škola disponuje vlastní zahradou a centrálním pískovištěm, průlezkami a hřištěm.

Mateřská škola má svou vlastní školní kuchyni. Personál se skládá ze 7 pedagogických pracovnic, 1 asistent pedagoga, 1 školní asistent, 2 provozní pracovnice, vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

 

Při MŠ působí Spolek rodičů “Mateřídouška”. Jeho cílem je spolupráce s mateřskou školou za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti v oblasti materiální, zájmové i výchovné.

 


 

Projekt “MŠ SKŘIVÁNEK BRNO 63” je spolufinancován Evropskou unií, více info ZDE

Projekt “Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně” je spolufinancován Evropskou unií, více info ZDE