„Země vypouští skřivánky ze dlaní – učí je létání. A až jim ukáže cestu ke sluníčku, jistě tam budou za chviličku“  /Jiří Faltus/

Akce školy

Děti se v naší školce nenudí, zábava je zde v každém rohu.
Více

Vzdělávání

Nejen zábava, ale i vzdělávání je důležité pro správný rozvoj dětí.
Více

DFS Skřivánek

I tradice našich předků zachováváme pro další generace.
Více

Mateřská škola hledá paní na úklid, 2 hodiny denně v odpoledních nebo večerních hodinách.
Informace na tel. 604 337 338

 


Vážení rodiče,
vzhledem k novým legislativním změnám (GDPR) jsme povinni přistoupit k těmto opatřením:

  1. Každý zákonný zástupce (oba rodiče) je povinen vyplnit formulář č.1 – Souhlas se zpracováním OU zákonní zástupci 
  2. ZMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z MŠ
    a) vyplnit formulář “Zmocnění”
    b) každá osoba uvedená ve “Zmocnění” je povinna vyplnit formulář č. 2 – Souhlas se zpracováním OU osoby přebírající děti

    POKUD TOTO NEPŘEDÁTE P. UČITELCE VE TŘÍDĚ, NEBUDE VAŠE DÍTĚ PŘEDÁNO JINÉ OSOBĚ NEŽ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM!!! 
  3. BEZINFEKČNOST – před předáním dítěte p. učitelce prosím o vyplnění formuláře. Bez vyplněné bezinfekčnosti dítě nebude přijato!!!

 

FORMULÁŘE č. 1. a 2. JSOU KE STAŽENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH  (sekce Aktuálně > Dokumenty) A FORMULÁŘE „ZMOCNĚNÍ“ A „BEZINFEKČNOST“ MÁ KAŽDÉ DÍTĚ VE SVÉ SKŘÍŇCE

Děkuji za spolupráci
Šárka Malá Aujeská

 


 

Mateřská škola nese název – Mateřská škola SKŘIVÁNEK Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace.

Jejím zřizovatelem je Městská část Brno – Bystrc, Nám. 28. dubna 60.

Ředitelkou MŠ je paní Šárka Malá Aujeská.

Mateřská škola je trojtřídní. Navštěvuje jí 84 dětí. Dvě třídy jsou smíšené pro děti ve věku 3-5, 4-6, jedna třída je homogenní pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky.

Škola disponuje vlastní zahradou a centrálním pískovištěm, průlezkami a hřištěm.

Mateřská škola má svou vlastní školní kuchyni. Personál se skládá ze 7 pedagogických pracovnic, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 3 provozní pracovnice, vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

 

Při MŠ působí Spolek rodičů “Mateřídouška”. Jeho cílem je spolupráce s mateřskou školou za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti v oblasti materiální, zájmové i výchovné.

 


 

Mateřská škola Skřivánek je spolufinancována z dotačních projektů Evropské unie.