„Země vypouští skřivánky ze dlaní – učí je létání. A až jim ukáže cestu ke sluníčku, jistě tam budou za chviličku“  /Jiří Faltus/

Akce školy

Děti se v naší školce nenudí, zábava je zde v každém rohu.
Více

Vzdělávání

Nejen zábava, ale i vzdělávání je důležité pro správný rozvoj dětí.
Více

DFS Skřivánek

I tradice našich předků zachováváme pro další generace.
Více

   

Hledáme naléhavě paní na úklid
mateřské školy, nástup od 3.5.2021.
Bližší informace u paní ředitelky
Šárky Malé, tel. 604 337 338,
e-mail: mala.s@skolka-skrivanek.cz


Mimořádné opatření pro provoz mateřských škol:

 
S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolní vzdělávání v MŠ, s vyjímkou: 
 
  • děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí
  • děti pracovníků ISZ a pracovníků mateřské školy
 Toto opatření platí do odvolání!

Zvýšená hygienická opatření v souvislosti s COVID-19:

  1. Žádáme zákonné zástupce, aby do budovy MŠ vstupovali pokud možno pouze 1 dospělý doprovod dítěte a v prostorách MŠ se zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou! (platí i pro zahradu MŠ)
  2. Žádáme zákonné zástupce, aby při vstupu do budovy použili dezinfekci Covid-19 (ve vestibulu vedle dveří vlevo).
  3. Žádáme zákonné zástupce, aby dětem nedávali do školky hračky, ani plyšové!
  4. Žádáme zákonné zástupce, aby v případě výskytu příznaků spojovaných s nemocí Covid-19 nechali dítě doma! Učitelka je oprávněna nepřijmout dítě s příznaky nemoci do kolektivu MŠ.
  5. Informace o aktuálních opatřeních sledujte na webových stránkách MŠ.

 


 

Mateřská škola nese název – Mateřská škola SKŘIVÁNEK Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace.

Jejím zřizovatelem je Městská část Brno – Bystrc, Nám. 28. dubna 60.

Ředitelkou MŠ je paní Šárka Malá Aujeská.

Mateřská škola je trojtřídní. Navštěvuje jí 75 dětí. Dvě třídy jsou smíšené pro děti ve věku 3-5, 4-6, jedna třída je homogenní pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky.

Škola disponuje vlastní zahradou a centrálním pískovištěm, průlezkami a hřištěm.

Mateřská škola má svou vlastní školní kuchyni. Personál se skládá ze 7 pedagogických pracovnic, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 2 provozní pracovnice, vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

 

Při MŠ působí Spolek rodičů “Mateřídouška”. Jeho cílem je spolupráce s mateřskou školou za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti v oblasti materiální, zájmové i výchovné.

 


 

Projekt “MŠ SKŘIVÁNEK BRNO 63” je spolufinancován Evropskou unií, více info ZDE

Projekt “Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně” je spolufinancován Evropskou unií, více info ZDE