„Země vypouští skřivánky ze dlaní – učí je létání. A až jim ukáže cestu ke sluníčku, jistě tam budou za chviličku“  /Jiří Faltus/

Akce školy

Děti se v naší školce nenudí, zábava je zde v každém rohu.
Více

Vzdělávání

Nejen zábava, ale i vzdělávání je důležité pro správný rozvoj dětí.
Více

DFS Skřivánek

I tradice našich předků zachováváme pro další generace.
Více

    Vážení rodiče,

Žádáme rodiče, aby z důvodu rychlého šíření nákazy Covid -19, vstupovali do budovy mateřské školy v roušce a používali dezinfekci. Děkujeme
 

 

Mateřská škola Skřivánek zahajuje provoz 1.září v 6:30 hod.

 

Zvýšená hygienická opatření v souvislosti s COVID-19:

  1. Žádáme zákonné zástupce, aby do budovy MŠ vstupovali pokud možno pouze 1 dospělý doprovod dítěte a v prostorách MŠ se zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou! (platí i pro zahradu MŠ)
  2. Žádáme zákonné zástupce, aby při vstupu do budovy použili dezinfekci Covid-19 (ve vestibulu vedle dveří vlevo).
  3. Žádáme zákonné zástupce, aby dětem nedávali do školky hračky, ani plyšové!
  4. Žádáme zákonné zástupce, aby v případě výskytu příznaků spojovaných s nemocí Covid-19 nechali dítě doma! Učitelka je oprávněna nepřijmout dítě s příznaky nemoci do kolektivu MŠ.
  5. Informace o aktuálních opatřeních sledujte na webových stránkách MŠ.

 


 

Mateřská škola nese název – Mateřská škola SKŘIVÁNEK Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace.

Jejím zřizovatelem je Městská část Brno – Bystrc, Nám. 28. dubna 60.

Ředitelkou MŠ je paní Šárka Malá Aujeská.

Mateřská škola je trojtřídní. Navštěvuje jí 84 dětí. Dvě třídy jsou smíšené pro děti ve věku 3-5, 4-6, jedna třída je homogenní pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky.

Škola disponuje vlastní zahradou a centrálním pískovištěm, průlezkami a hřištěm.

Mateřská škola má svou vlastní školní kuchyni. Personál se skládá ze 7 pedagogických pracovnic, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 3 provozní pracovnice, vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

 

Při MŠ působí Spolek rodičů “Mateřídouška”. Jeho cílem je spolupráce s mateřskou školou za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti v oblasti materiální, zájmové i výchovné.

 


 

Projekt “MŠ SKŘIVÁNEK BRNO 63” je spolufinancován Evropskou unií, více info ZDE

Projekt “Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně” je spolufinancován Evropskou unií, více info ZDE