„Země vypouští skřivánky ze dlaní – učí je létání. A až jim ukáže cestu ke sluníčku, jistě tam budou za chviličku“  /Jiří Faltus/

Akce školy

Děti se v naší školce nenudí, zábava je zde v každém rohu.
Více

Vzdělávání

Nejen zábava, ale i vzdělávání je důležité pro správný rozvoj dětí.
Více

DFS Skřivánek

I tradice našich předků zachováváme pro další generace.
Více

    Vážení rodiče,

po dohodě s městskou částí jsme se rozhodli znovu obnovit od 18.5.2020 provoz naší mateřské školy .
Bude zapotřebí oboustranná spolupráce , trpělivost a hlavně vzájemná ohleduplnost. Všichni se v této neobvyklé situaci nacházíme poprvé a bez zkušeností jak se v ní pohybovat. Vaše děti jsou to nejcennější co máte, a proto musíte hlavně k nim být ohleduplní. Bude to pro ně nová , někdy i nepříjemná zkušenost, kterou se jim budeme všichni co nejvíce snažit ulehčit. Abychom mohli zajistit ,že každé dítě bude ve své třídě se svými kamarády a učitelkami, což přispěje k jeho komfortu a psychickému bezpečí, bude provoz všech tříd od 7.00 hod – 16.00 hod.

V případě ,že bychom tak neučinili, museli bychom děti rozdělit podle časů docházky, a tak by byly rozděleny až do konce školního roku, protože skupiny musí být homogenní a neměnné.
To by bylo pro děti značně stresující .

Proto přistupujeme k těmto opatřením.

 

 

KORONAVIROVÉ DESATERO PRO RODIČE

 1. Dodržujte, prosím, hygienická pravidla – nošení roušek, rozestupy.
 2. Děti prosím předávejte dveřmi u únikových schodišť jednotlivých tříd.
  Zde si je převezme paní učitelka (s sebou budou mít tašku s převlečením do třídy)
  Dětem do podepsané tašky dejte: 2xtričko, 1x náhradní spodní prádlo, 1x náhradní ponožky, kalhoty nebo sukýnku
 3. Děti budou na pobyt venku mít oblečení ve kterém přijdou do školky (prosím zvažte vhodný oděv)
 4. Děti budou mít oblečení každý den čisté! Pyžamka nenoste! Odpočívat budou v čistém tričku.
 5. Do školky děti nesmí nosit žádné hračky ani plyšáky
 6. Při odchodu si vždy odnesou všechno ze skříňky aby bylo možno skříňky vydezinfikovat
 7. Zdržovat se na školní zahradě je přísně zakázáno !
 8. Do školky dávejte jen děti zcela zdravé bez příznaků rýmy, kašle, teploty.
 9. Děti si budete vyzvedávat rovněž dveřmi z únikových schodišť, nebo ze zahrady dle počasí. Na zahradě prosím choďte pouze po chodnících ,kde také vyčkejte až vám paní učitelka dítě předá.
 10. Veškerou komunikaci směřujte přes emaily třídních učitelek
 

 

Mateřská škola nese název – Mateřská škola SKŘIVÁNEK Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace.

Jejím zřizovatelem je Městská část Brno – Bystrc, Nám. 28. dubna 60.

Ředitelkou MŠ je paní Šárka Malá Aujeská.

Mateřská škola je trojtřídní. Navštěvuje jí 84 dětí. Dvě třídy jsou smíšené pro děti ve věku 3-5, 4-6, jedna třída je homogenní pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky.

Škola disponuje vlastní zahradou a centrálním pískovištěm, průlezkami a hřištěm.

Mateřská škola má svou vlastní školní kuchyni. Personál se skládá ze 7 pedagogických pracovnic, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 3 provozní pracovnice, vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

 

Při MŠ působí Spolek rodičů “Mateřídouška”. Jeho cílem je spolupráce s mateřskou školou za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti v oblasti materiální, zájmové i výchovné.

 


 

Projekt “MŠ SKŘIVÁNEK BRNO 63” je spolufinancován Evropskou unií, více info ZDE