Třídy

Ředitelka Mateřské školy Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19, paní Šárka Malá Aujeská, byla do funkce jmenována 1. 9. 2003, na základě výběru v konkurzním řízení.

Organizace školního roku 2022 – 2023

Třída modrá ( zapsáno 25 dětí, ve věku 3-5 let)
Ve třídě pracuje :  paní ředitelka          Šárka Malá Aujeská
                          paní učitelka            Ludmila Kovářová
                          paní učitelka + školní asistent          Zita Žaludová (do 31.12.2022)
                          paní asistentka pedagoga Nikola Malá

Ve třídě je jedno individuálně integrované dítě, kterému je poskytována denní individuální péče.                       

Třída červená ( zapsáno 25 dětí, ve věku 3-6 let)
Ve třídě pracuje :   paní učitelka          Mgr. Michaela Esterková
                           paní učitelka          Bc. Lenka Rennerová (31.12.2022)
                           paní učitelka          Zita Žaludová

                                     

Třída žlutá ( zapsáno 25 dětí, 5-7 let)
Ve třídě pracuje:    paní učitelka             Ivana Brabcová
                           paní učitelka             Marie Mertová   
                           paní asistentka pedagoga            Naděžda Beranovská

Ve třídě je zapsáno 25 dětí z toho 6 dětí s odkladem školní docházky.
Ve třídě je jedno individuálně integrované, kterému je poskytovaná denní individuální péče.

 

Provoz jednotlivých tříd je následující:

Děti se scházejí od 6:30 hodin v třídě dle rozpisu níže, odkud  si je učitelky odvedou při zahájení provozu do svých tříd.  Od 15:30 hodin jsou děti ze svých tříd přesunuty do tříd dle rozpisu na dveřích školky, kde je v 16:30 hodin ukončen provoz mateřské školy.

Umístění dětí od 6:30 
Pondělí – modrá třída
Úterý – červená třída
Středa – žlutá třída
Čtvrtek – červená třída
Pátek – modrá třída

Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ.

 

Doplňková  činnost :
Doplňková činnost je poskytována za úplatu. Kroužky  jsou organizovány v odpoledních hodinách. Plavání , bruslení, inline bruslení a lyžování jsou zabezpečeny agenturou.
Mateřská školka je zapojena do projektu “Svět nekončí za vrátky, sportujeme se zvířátky.”

Nabízíme tyto kroužky:  
Výtvarka, Školáček – nabídka se uskuteční podle zájmu rodičů

Rozvrh kroužků na nástěnce ve vestibulu MŠ  nebo v sekci Kroužky na webu (kroužky probíhají od října do května)

Při MŠ pracuje DFS Skřivánek, který  zajišťuje prezentaci školy na veřejnosti viz na webu DFS Skřívánek.

Plavání – výuku vede plavecká škola Kometa na Kraví hoře ve druhém pololetí školního roku každé úterý. 

Lyžování , bruslení a inline bruslení s Lemurem . Bližší informace v průběhu roku.

Organizace školního roku 2022/ 2023

Zahájení školního roku – 1.9.2022
Podzimní prázdniny      – 26.10. – 27.10.2022
Vánoční prázdniny        – 23.12. – 2.1.2023 
Jarní prázdniny              – 13.3. – 19.3.2023
Velikonoční prázdniny  – 6.4.2023
Hlavní prázdniny           – 1.7. – 3.9.2023

Ostatní svátky
Den české státnosti      – 28.9. 2022
Den vzniku Československa – 28.10. 2022
Den boje za svobodu a demokracii – 17.11. 2021
Velký pátek – 7.4.2023
Velikonoční pondělí – 10.4.2023
Svátek práce – 1.5.2023
Den vítězství – 8.5.2023

 

V Brně dne 1.9.2022             ředitelka školky Šárka Malá Aujeská