Třídy

Ředitelka Mateřské školy Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19, paní Šárka Malá Aujeská, byla do funkce jmenována 1. 9. 2003, na základě výběru v konkurzním řízení.

Organizace školního roku 2023 – 2024

Třída modrá

zapsáno 25 dětí, ve věku 3-5 let

Ve třídě pracuje:
paní ředitelka
Šárka Malá Aujeská

paní učitelka
Ludmila Kovářová

asistent pedagoga
Nikola Malá

Ve třídě je jedno individuálně integrované dítě, kterému je poskytovaná denní individuální péče.

Třída červená

zapsáno 25 dětí, ve věku 3-5 let

Ve třídě pracuje:
paní učitelka
Mgr. Michaela Esterková

paní učitelka
Zita Žaludová

asistent pedagoga
Martina Krbůšková

Ve třídě je jedno individuálně integrované dítě, kterému je poskytovaná denní individuální péče.

Třída žlutá

zapsáno 25 dětí, ve věku 5-7 let

Ve třídě pracuje :
paní učitelka
Ivana Brabcová

paní učitelka
Marie Mertová
Ve třídě je zapsáno 25 dětí z toho 2 děti s odkladem školní docházky.

 

Provoz jednotlivých tříd je následující:

Děti se scházejí od 6:30 hodin ve třídě podle rozpisu, odkud  si je učitelky odvedou při zahájení provozu do svých tříd.  Od 15:30 hodin jsou děti opět převedeny do třídy podle rozpisu, kde je v 16:30 hodin ukončen provoz mateřské školy.

Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ.

Doplňková  činnost :

Doplňková činnost je poskytována za úplatu. Kroužky  jsou organizovány  v odpoledních hodinách. Plavání, bruslení, inline bruslení a lyžování jsou zabezpečeny agenturou a probíhají v dopoledních hodinách.

Mateřská škola je zapojena do Projektu  Se Sokolem do života pod názvem „Svět nekončí za vrátky, sportujem se zvířátky“.

Nabízíme tyto kroužky:  Výtvarka,  Školáček – nabídka se uskuteční podle zájmu rodičů.

Rozvrh kroužků na nástěnce ve vestibulu MŠ (kroužky probíhají od října do května).

Při MŠ pracuje DFS Skřivánek , který  zajišťuje prezentaci školy na veřejnosti.

Plavání – výuku vede plavecká škola Kometa na Kraví hoře ve druhém pololetí školního roku každé úterý. 

Lyžování, bruslení a inline bruslení s Lemurem. Bližší informace v průběhu roku.

Organizace školního roku 2023/ 2024

Zahájení školního rokupondělí 04.09.2023
Podzimní prázdniny 26.10. – 27.10.2023
Vánoční prázdniny23.12. – 02.01.2024
Jarní prázdniny05.02. – 11.02.2024
Velikonoční prázdniny28.03.2024
Hlavní prázdniny01.07. – 01.09.2024
Začátek školního rokupondělí 02.09.2024

V Brně dne 1.9.2023             ředitelka školky Šárka Malá Aujeská