Řád školení jídelny

Vnitřní řád ŠJ Kachlíkova 19

ŠJ zajišťuje pro přítomné děti: přesnídávku + oběd + svačinu

Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování je možné den předem.

 • nejpozději do 13 hod. Výjimkou je pondělí, kdy může rodič stravu odhlásit do 7 hod. a to buď telefonicky 539 010 413, písemně do sešitu ve vestibulu, nebo na mailu: stravne@skolka-skrivanek.cz
 • Jestliže onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1 den neplánované nepřítomnosti v MŠ ( vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy se vydávají v době od 11.25 do 11.40 hod.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

 • Vstup do školní jídelny není rodičům z hygienických důvodů dovolen.
 • Při se stavování jídelního lístku se pracovnice ŠJ řídí platnými předpisy a normami pro školní stravování.
 • Jídelní lístek je pro rodiče vyvěšen na nástěnce a webových stránkách MŠ.
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.
 • Pokud nemůže dítě některé jídlo z oprávněných důvodů jíst, je v zájmu rodičů předat kuchařce písemné prohlášení o této skutečnosti.
 • Úplata za školní stravování je stanovena Vyhláškou o školním stravování č.107/2005 §5. Úplata je stanovena ve výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů.
 • Přeplatky za stravné se vrací na účty 1x ročně a to po ukončení školního roku k 30.6.

Výše záloh na stravné: 

děti 3 – 6 let        900,- Kč       cena 1 dne 44,- Kč
děti 7 – 10 let    1000,- Kč       cena 1 dne 48,- Kč

Platby za stravné uhraďte do 15. dne v měsíci. Lze platit dohromady stravné + školné.

 • V naší MŠ nepřipravujeme diety.
 • Alergeny potravin jsou sledovány a zapisovány do jídelního lístku.

Naše školní jídelna je od června zapojena do projektu Zdravá školní jídelna.
Za vznikem tohoto projektu stojí odborníci na zdravou výživu ze Státního zdravotního ústavu, ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také ministerstvo zdravotnictví a iniciativa – Vím co jím.

Spolupracujeme se zkušenými lidmi z praxe, metodičkou školního stravování, dietní sestrou a KHS. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky o zdravé výživě.

Web: zdravaskolnijidelna.cz