Řád školení jídelny

Vnitřní řád ŠJ Kachlíkova 19

ŠJ zajišťuje pro přítomné děti : přesnídávku + oběd + svačinu

Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování je možné den předem, nejpozději do 13 hod.Vyjímkou je pondělí, kdy může rodič stravu odhlásit do 7 hod. a to buď telefonicky 539 010 413 nebo písemně do sešitu ve vestibulu, nebo na mailu:

stravne@skolka-skrivanek.cz

Jestliže onemocní,mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1 den neplánované nepřítomnosti v MŠ ( vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

Obědy se vydávají v době od 11.25 do 11.40 hod.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Vstup do školní jídelny není rodičům z hygienických důvodů dovolen.
Při se stavování jídelního lístku se pracovnice ŠJ řídí platnými předpisy a normami pro školní stravování.
Jídelní lístek je pro rodiče vyvěšen na nástěnce a webových stránkách MŠ.
Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.
Pokud nemůže dítě některé jídlo z oprávněných důvodů jíst,je v zájmu rodičů předat kuchařce písemné prohlášení o této skutečnosti.
Úplata za školní stravování je stanovena Vyhláškou o školním stravování č.107/2005 § 5.Úplata je stanovena ve výši finančního normativuv rámci rozpětí finančních limitů.
Přeplatky za stravné se vrací na účty 1x ročně a to po ukončení školního roku k 30.6.

 

Výše záloh na stravné:  

  • děti 3 – 6 let       650,- Kč  cena 1 dne 33,- Kč
  • děti 7 – 10 let     750,- Kč  cena 1 dne 37,- Kč

Platby za stravné uhraďte do 15. dne v měsíci.Lze platit dohromady stravné + školné.

V naší MŠ nepřipravujeme diety.
Alergeny potravin jsou sledovány a zapisovány do jídelního lístku.

Naše školní jídelna je od června zapojena do projektu Zdravá školní jídelna. Za vznikem tohoto projektu stojí odborníci na zdravou výživu ze Státního zdravotního ústavu,ve spolupráci s týmenm hygieniků.Projekt podporuje také ministerstvo zdravotnictví a iniciativa – Vím co jím.

Spolupracujeme se zkušenými lidmi z praxe,metodičkou školního stravování,dietní sestrou a KHS.Projekt Zdrav.školní jídelny přináší rady,recepty a příručky o zdravé výživě.

Web: zdravaskolnijidelna.cz