Zápis do MŠ Skřivánek 2023-24

Přihlášku vygenerujete samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v měsíci dubnu 2023

 • k vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)
 • v případě obtíží lze využít pomoci pracovnice OŠMT MMB

Přijímání přihlášek v naší mateřské škole bude probíhat 3. a 4. května 2023 

Doklady k zápisu:

 • Vyplněná a podepsaná žádost zákonným zástupcem, potvrzená  pediatrem dítěte.
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce k ověření identity a trvalého pobytu (k nahlédnutí).
 • Rodný list pro kontrolu správnosti údajů o dítěti (k nahlédnutí).
 • Potvrzení místa trvalého pobytu dítěte, pokud má jiné než zákonný zástupce.

Potřebné dokumenty je možné do MŠ doručit jedním z následujících způsobů:

      1. Osobní podání žádosti v MŠ v daných hodinách 

 • dostavte se v těchto dnech a časech:
 • středa 3. 5. 2023:   8:00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 
 • čtvrtek 4. 5. 2023: 8:00 – 12.00 a 13:00 – 16:00
 1. do datové schránky školy 
 2. doporučeně – budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 4. 5. 2023, na adresu MŠ Skřivánek, Kachlíkova 19, 635 00 Brno

NEZAPOMEŇTE ČITELNĚ VYPLNIT VAŠI PLATNOU EMAILOVOU ADRESU, KTERÁ JE DŮLEŽITÁ PRO DALŠÍ KOMUNIKACI V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ!

Prostřednictvím emailu budete dostávat veškeré důležité informace o průběhu přijímacího řízení, výzvy k vyzvednutí rozhodnutí apod.

Ve středu 26. dubna 2023 od 9,00 – 12,00 hod vás srdečně zveme na den otevřených dveří, kde se dozvíte otázky na vaše odpovědi a prohlédnete si prostory naší školky.