Autor: Jan Hofman

Zvýšení stravného od září

Vážení rodiče,

od měsíce září 2022 dochází ke zvyšování cen stravného. Zadejte si prosím trvalé příkazy do 15. dne v měsíci v této výši :


děti 3 – 6 let 850.- Kč / 1 stravovací den 42.- Kč /

7 leté 950.- Kč / 1 stravovací den 46.- Kč /

 

Děkuji za pochopení ved. ŠJ Vráblíková M.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)


Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.


Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Výdej žádostí: 6. 6. 2022 od 9,00 do 12,00 hod.
Příjem žádostí: 13. 6. 2022 8.00 – 12. 00 13.00 – 16.00 hod.
Výdej rozhodnutí: 15. 6. 2022 od 8.00 – 12.00 hod.
Kritéria: 1. Bydliště v MČ Bystrc
2. Věk dítěte – od nejstaršího

 

Pokyny pro výlet do Vyškova

V ÚTERÝ 24.5.2022 JEDEME NA VÝLET.

Sraz: v 7.15 hod. u CHOVÁNKU
Odjezd: v 7.30 hod. od Chovánku!!!!!!!!!
Návrat: cca 16.15 hod. opět k Chovánku

OBLEČENÍ NA CESTU :

 • tričko s krátkým rukávem
 • mikinu
 • větrovku
 • plátěné kalhoty
 • kšiltovku děti dostanou školkovou
 • v barvě třídy a logem MŠ
 • sportovní obuv – ne látkové tenisky

DO BATŮŽKU :

 • pláštěnku
 • balíček papírových kapesníků
 • igelitový sáček pro případnou nevolnost
 • malou PET láhev s pitím

NEDÁVEJTE DĚTEM ŽÁDNÉ JÍDLO.
VŠE BUDE ZAJIŠTĚNO Z MŠ.

Pokud někomu bývá v autobuse špatně, dejte dítěti Kinedryl před cestou a oznamte paní učitelce. Současně předejte Kinedryl na zpáteční cestu v zalepené a podepsané obálce.
VHODNÝ OBĚD je zajištěn v restauraci .

UPOZORNĚNÍ
Na snídani není vhodné dávat dětem mléko, kakao, ani jiné mléčné výrobky (jogurt, pribinák, puding…)


Odjezd v 7.30 hod.!!!!!
NA OPOZDILCE NEMŮŽEME ČEKAT!
MŠ BUDE UZAVŘENA.

Prázdninový provoz 1.7. – 20.7.2022

Mateřská škola SKŘIVÁNEK,
Brno, Kachlíkova 19

Informace pro rodiče – prázdninový provoz 1.7. – 20.7.2022
Tel : 604 337 338 e-mail skolka@skolka-skrivanek.cz

Provozní doba : 6.30 – 16.30 hodin

Platba :

 • stravné děti 3-6 let 40,- Kč na den
 • stravné děti 7 leté 45,- Kč na den
 • školné 275,- Kč

V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte na letní provoz:
Na www stránkách MŠ SKŘIVÁNEK – dokumenty ke stažení:

 • Žádost o přijetí – Prázdniny
 • Evidenční list – bez lékařského potvrzení
 • + kopii přihlášky nebo evidenčního listu, kde máte lékařské potvrzení ze své kmenové MŠ
 • Přihláška ke stravování

Příjem žádostí a ostatních dokumentů
Pondělí 11. Dubna od 6.30 do 16.30 hod.
Sředa 13.dubna od 6.30 do 16.30 hod.

Vydávání rozhodnutí a platby za prázdninový provoz :
Pondělí 25.dubna od 7.00 do 16.00 hod
Středa 27. dubna od 7.00 do 16.00 hod.
v kanceláři vedoucí školní jídelny .

Kritéria pro přijímání:
1.Bydliště v městské části Brno-Bystrc
2.Věk dítěte

Prosíme rodiče, aby respektovali termíny přijímání přihlášek a plateb !!!

Šárka Malá Aujeská, ředitelka MŠ

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz mateřských škol v městské části Brno – Bystrc    školní rok 2021/2022

1.7./pátek/ – 20.7./středa/

 • MŠ Kachlíkova 17
 • MŠ Kachlíkova 19                    

————————————————–

 21.7./čtvrtek/ – 5.8./pátek/      

 • MŠ Laštůvkova 57/59

—————————————————

 8.8. /pondělí/ -24.8. /středa/   

 • MŠ Kamechy (Kavčí 3, Říčanská 18)
 • MŠ Heyrovského 13

                       

28. – 31. 8. 2022 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9.2022.

MŠ Kachlíkova 21 a MŠ Štouračova 23 nebude mít prázdninový provoz, z důvodu rekonstrukcí v těchto školách.

 

O vydávání přihlášek k prázdninovému provozu, dalších informacích na jednotlivých školách, budou rodiče před vydáváním přihlášek k prázdninovému provozu včas informováni.

Platba ,,školného“ za prosinec 2021

Školné za prosinec 2021 se bude snižovat poměrnou částí:

Vzhledem k tomu, že má mateřská škola uzavřeno 6 dní v prosinci /od 23.12. – 31.12.2021/ bude školné následující:

 • Celkem školné ……………………………..    550,- za měsíc
 • Za 6 dní odečteno …………………………   150,-Kč
 • Rodiče zaplatí ………………………………    400,-Kč

Částka 150,-Kč Vám bude  odečtena – vyúčtována za celý školní rok 2021/2022 v měsíci červenci-srpnu 2022.

 

3.6.2020 – Platby školného na období březen – srpen 2020
Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost platbám školného na období březen – srpen 2020.
 • březen  275,-
 • duben 0,-
 • květen 275,-
 • červen 550,-
 • červenec 0,-
 • srpen 0,-
Přeplatek z března vám převedeme do května.
Kdo zaplatil duben, bude mu vráceno se stravným na začátku července.
Kdo zaplatil celý květen ,prosím neplaťte už červen. V opačném případě bude vráceno také v červenci.
PENÍZE ZA KROUŽKY BUDOU VRÁCENY NA VAŠE ÚČTY BĚHEM MĚSÍCE ČERVNA.
16.4.2020 – ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL: 2020- 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2020- 2021

Sběr přihlášek 4. 5. a. 5. 5. 2020 pouze:

 1. doporučené psaní
 2. e-mail s elektronickým podpisem
 3. datová schránka

 

K přihlášce prosím přiložte:

 • čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte
 • čestné prohlášení o pravidelném očkování
 • kopii očkovacího průkazu

 

Nezapomeňte vše podepsat – oba zákonní zástupci  !!!!!!                                 

Přihlášky zašlete prosím do 5. 5. 2020 na adresu školy.

29.3.2020 – Platba školného za březen a duben
Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření mateřské školy magistrátem města Brna, jsme čekali na jejich vyjádření k platbě školného.
 
Takže:
 • březen – školné 275,-, stravné necháme na vašem zvážení
 • duben – školné 0,- , stravné 0
Dále vás budeme informovat (kdo má březen zaplacený, nebojte se ,platba se vám bude vracet, ale až po skončení této mimořádné situace).
Buďte všichni zdraví a v pohodě. To je teď nejdůležitější.
Za kolektiv Šárka Malá ředitelka MŠ
 

 

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

od doby uzavření mateřských škol /tj. od 17.3.2020  do doby platnosti mimořádných opatření/

 

V souvislosti s mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 17. 3. 2020, kterým byl uzavřen provoz mateřských škol, bylo dne 26.3.2020 Magistrátem města Brna doporučeno osvobodit od úplaty rodiče dětí, navštěvující mateřskou školu, a to od doby platnosti těchto mimořádných opatření.

Prominutí úplaty tedy platí od 17.3.2020 do znovuotevření mateřské školy.

 

Za měsíc březen rodič uhradí 50 % úhrady za předškolní vzdělávání / 11 dnů byla mateřská škola otevřena a 11 dnů byla mateřská škola uzavřena/.

Od měsíce dubna nebude rodič platit žádnou úhradu za předškolní vzdělávání do doby otevření mateřské školy.

 

Rodič, který má nastavený trvalý příkaz na platbu, nemusí trvalý příkaz rušit, ponechá platby až do konce měsíce  června, protože není znám konečný termín uzavření mateřské školy.

V měsíci červenci bude provedeno vyúčtování plateb za školní rok 2019/2020, ve vyúčtování se promítne prominutí úplaty od 17.3.2020 do doby uzavření mateřské školy a přeplatky budou rodičům vráceny na účet.

 

Šárka Malá Aujeská

V Brně dne: 30. 3. 2020

13.3.2020 – Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Vážení rodiče, obracíme se na Vás ve věci provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020. V souvislosti s preventivním opatřením vydáváme následující informace k zajištění zápisu dětí v době hlavních prázdnin.

 

Provoz MŠ:

1.7. – 10.7. MŠ KAMECHY-Říčanská 18, Kavčí 3

13.7. – 24.7. MŠ Štouračova 23,  MŠ Kachlíkova 21

27.7. –  7. 8. MŠ Heyrovského, MŠ Kachlíkova 17

10.8. – 21.8. MŠ Laštůvkova 57/59

MŠ Kachlíkova 19 nebude v provozu z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

24.8. – 31. 8. 2020 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

 

I. Vydávání žádosti o přijetí dítěte, přílohy žádosti –Informační povinnost (GDPR)“, „Přihláška ke školnímu stravování“ je možné získat od 1. 4. 2020 do 07.04.2020 dvěma způsoby:

 1. A) Elektronické vydávání žádosti a příloh na internetové adrese dané mateřské školy (webové stránky)
 2. B) Na kontaktním místě (podatelna) ÚMČ Brno – Bystrc nám. 28. dubna v pracovní dny (pondělí, středa).

 

II. Příjem žádostí: Oskenované dokumenty:

 • Žádost k předškolnímu vzdělávání (Žádost je nutné vyplnit a odevzdat vždy. Potvrzení lékaře na Žádosti není nutné, pokud doložíte kopii Žádosti nebo Evidenčního listu z kmenové mateřské školy
 • Informační povinnost (GDPR)
 • Kopie Žádosti nebo Evidenčního listu, obsahující lékařské potvrzení z kmenové mateřské školy
 • Přihláška ke školnímu stravování

Dokumenty odešlete na emailovou adresu mateřské školy, do které požadujete přijetí Vašeho dítěte a to od 08.04.2020 do 15.04.2020

 

III. Přijímací řízení

Od 27.04.2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin doručením písemného Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na Vaši adresu pro doručování Vámi uvedenou (doporučená zásilka do vlastních rukou)

 

IV. Kritéria řízení pro přijímání dětí, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

 1. Bydliště v městské části Brno-Bystrc, 635 00 Brno
 2. Věk dítěte

 

Všeobecné informace:  Způsob úhrady týkající se výše stravného a školného naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

 Žádáme rodiče, aby v případě dotazů, kontaktovali vedení mateřských škol pouze telefonicky nebo emailem.

 

 

 

26.2.2020 – Peníze na kroužky za 2. pololetí

Peníze na kroužky za 2. pololetí budu vybírat

ve středu 26. února  – 15:00 – 16:30 hod. – ve sborovně

ve čtvrtek 27. února – 7:45 – 9:00  hodin – ve sborovně

Keramika: 1000 Kč

Ostatní: 700 Kč

 

Prosím, připravte si peníze přesně. Děkuji.

únor – duben: EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY

Vážení rodiče,

od února do dubna budou v MŠ probíhat
EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY pro předškolní děti.

Jedná se o kurz 10 lekcí, ve kterých jsou děti připravovány na školu i zápis do školy.
Důležitá je přítomnost rodičů nebo prarodičů, kteří pracují se svými dětmi. Mají pak možnost procvičovat potřebné dovednosti doma.
Kurz je zdarma. Je však nutné zakoupit potřebný materiál (pracovní listy) v ceně
cca 600Kč.
Na termínu se dohodneme. Navrhuji pondělí 15,30 – 16,15 hodin.
Prosím, nahlaste se co nejdříve.
Případné dotazy zodpovím.

Eva Illková

×
Show
Hledáme paní na úklid, nástup možný ihned.
Další informace na tel. čísle 604 337 338
nebo emailem: skolka@skolka-skrivanek.cz