Autor: Jan Hofman

3.6.2020 – Platby školného na období březen – srpen 2020
Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost platbám školného na období březen – srpen 2020.
 • březen  275,-
 • duben 0,-
 • květen 275,-
 • červen 550,-
 • červenec 0,-
 • srpen 0,-
Přeplatek z března vám převedeme do května.
Kdo zaplatil duben, bude mu vráceno se stravným na začátku července.
Kdo zaplatil celý květen ,prosím neplaťte už červen. V opačném případě bude vráceno také v červenci.
PENÍZE ZA KROUŽKY BUDOU VRÁCENY NA VAŠE ÚČTY BĚHEM MĚSÍCE ČERVNA.
16.4.2020 – ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL: 2020- 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2020- 2021

Sběr přihlášek 4. 5. a. 5. 5. 2020 pouze:

 1. doporučené psaní
 2. e-mail s elektronickým podpisem
 3. datová schránka

 

K přihlášce prosím přiložte:

 • čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte
 • čestné prohlášení o pravidelném očkování
 • kopii očkovacího průkazu

 

Nezapomeňte vše podepsat – oba zákonní zástupci  !!!!!!                                 

Přihlášky zašlete prosím do 5. 5. 2020 na adresu školy.

29.3.2020 – Platba školného za březen a duben
Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření mateřské školy magistrátem města Brna, jsme čekali na jejich vyjádření k platbě školného.
 
Takže:
 • březen – školné 275,-, stravné necháme na vašem zvážení
 • duben – školné 0,- , stravné 0
Dále vás budeme informovat (kdo má březen zaplacený, nebojte se ,platba se vám bude vracet, ale až po skončení této mimořádné situace).
Buďte všichni zdraví a v pohodě. To je teď nejdůležitější.
Za kolektiv Šárka Malá ředitelka MŠ
 

 

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

od doby uzavření mateřských škol /tj. od 17.3.2020  do doby platnosti mimořádných opatření/

 

V souvislosti s mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 17. 3. 2020, kterým byl uzavřen provoz mateřských škol, bylo dne 26.3.2020 Magistrátem města Brna doporučeno osvobodit od úplaty rodiče dětí, navštěvující mateřskou školu, a to od doby platnosti těchto mimořádných opatření.

Prominutí úplaty tedy platí od 17.3.2020 do znovuotevření mateřské školy.

 

Za měsíc březen rodič uhradí 50 % úhrady za předškolní vzdělávání / 11 dnů byla mateřská škola otevřena a 11 dnů byla mateřská škola uzavřena/.

Od měsíce dubna nebude rodič platit žádnou úhradu za předškolní vzdělávání do doby otevření mateřské školy.

 

Rodič, který má nastavený trvalý příkaz na platbu, nemusí trvalý příkaz rušit, ponechá platby až do konce měsíce  června, protože není znám konečný termín uzavření mateřské školy.

V měsíci červenci bude provedeno vyúčtování plateb za školní rok 2019/2020, ve vyúčtování se promítne prominutí úplaty od 17.3.2020 do doby uzavření mateřské školy a přeplatky budou rodičům vráceny na účet.

 

Šárka Malá Aujeská

V Brně dne: 30. 3. 2020

13.3.2020 – Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Vážení rodiče, obracíme se na Vás ve věci provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020. V souvislosti s preventivním opatřením vydáváme následující informace k zajištění zápisu dětí v době hlavních prázdnin.

 

Provoz MŠ:

1.7. – 10.7. MŠ KAMECHY-Říčanská 18, Kavčí 3

13.7. – 24.7. MŠ Štouračova 23,  MŠ Kachlíkova 21

27.7. –  7. 8. MŠ Heyrovského, MŠ Kachlíkova 17

10.8. – 21.8. MŠ Laštůvkova 57/59

MŠ Kachlíkova 19 nebude v provozu z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

24.8. – 31. 8. 2020 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

 

I. Vydávání žádosti o přijetí dítěte, přílohy žádosti –Informační povinnost (GDPR)“, „Přihláška ke školnímu stravování“ je možné získat od 1. 4. 2020 do 07.04.2020 dvěma způsoby:

 1. A) Elektronické vydávání žádosti a příloh na internetové adrese dané mateřské školy (webové stránky)
 2. B) Na kontaktním místě (podatelna) ÚMČ Brno – Bystrc nám. 28. dubna v pracovní dny (pondělí, středa).

 

II. Příjem žádostí: Oskenované dokumenty:

 • Žádost k předškolnímu vzdělávání (Žádost je nutné vyplnit a odevzdat vždy. Potvrzení lékaře na Žádosti není nutné, pokud doložíte kopii Žádosti nebo Evidenčního listu z kmenové mateřské školy
 • Informační povinnost (GDPR)
 • Kopie Žádosti nebo Evidenčního listu, obsahující lékařské potvrzení z kmenové mateřské školy
 • Přihláška ke školnímu stravování

Dokumenty odešlete na emailovou adresu mateřské školy, do které požadujete přijetí Vašeho dítěte a to od 08.04.2020 do 15.04.2020

 

III. Přijímací řízení

Od 27.04.2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin doručením písemného Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na Vaši adresu pro doručování Vámi uvedenou (doporučená zásilka do vlastních rukou)

 

IV. Kritéria řízení pro přijímání dětí, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

 1. Bydliště v městské části Brno-Bystrc, 635 00 Brno
 2. Věk dítěte

 

Všeobecné informace:  Způsob úhrady týkající se výše stravného a školného naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

 Žádáme rodiče, aby v případě dotazů, kontaktovali vedení mateřských škol pouze telefonicky nebo emailem.

 

 

 

26.2.2020 – Peníze na kroužky za 2. pololetí

Peníze na kroužky za 2. pololetí budu vybírat

ve středu 26. února  – 15:00 – 16:30 hod. – ve sborovně

ve čtvrtek 27. února – 7:45 – 9:00  hodin – ve sborovně

Keramika: 1000 Kč

Ostatní: 700 Kč

 

Prosím, připravte si peníze přesně. Děkuji.

únor – duben: EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY

Vážení rodiče,

od února do dubna budou v MŠ probíhat
EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY pro předškolní děti.

Jedná se o kurz 10 lekcí, ve kterých jsou děti připravovány na školu i zápis do školy.
Důležitá je přítomnost rodičů nebo prarodičů, kteří pracují se svými dětmi. Mají pak možnost procvičovat potřebné dovednosti doma.
Kurz je zdarma. Je však nutné zakoupit potřebný materiál (pracovní listy) v ceně
cca 600Kč.
Na termínu se dohodneme. Navrhuji pondělí 15,30 – 16,15 hodin.
Prosím, nahlaste se co nejdříve.
Případné dotazy zodpovím.

Eva Illková

25.2.2020 – Masopustní karneval

V úterý 25. února v 8, 45 hodin bude v naší MŠ
MASOPUSTNÍ KARNEVAL s divadlem KEJKLE.

SVAČINA 8, 20 HODIN !!!

Prosíme maminky, aby dětem připravily pohodlnou jednoduchou MASKU na téma Masopust
např. medvěd, zvířátka, tradiční řemesla- kominík, kuchař, muzikanti apod.

6.2.2020 – SKŘÍTKY KRMIT POVOLENO

Ve čtvrtek 6. února se děti zúčastní interaktivního programu

SKŘÍTKY KRMIT POVOLENO.

Od 9,30 hod. 1. skupina děti červené třídy a mladší děti z modré

Od 10, 30hod. 2. skupina: žlutá třída a starší děti z modré

20.1.2020 – Prázdninový provoz mateřských škol

Prázdninový provoz mateřských škol v městské části Brno – Bystrc školní rok 2019/2020

1. 7. – 10.7. MŠ KAMECHY- Říčanská 18, Kavčí 3
—————————————————
13.7. – 24.7. MŠ Štouračova 23
MŠ Kachlíkova 21
—————————————————
27.7. – 7. 8. MŠ Heyrovského
MŠ Kachlíkova 17
—————————————————
10.8. – 21.8. MŠ Laštůvkova 57/59

MŠ Kachlíkova 19 nebude mít provoz z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

24. 8. – 31. 8. 2020 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

 

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020

O vydávání přihlášek k prázdninovému provozu, dalších informacích na jednotlivých školách, budou rodiče před vydáváním přihlášek k prázdninovému provozu včas informováni.

20.1.2020 – Škola v přírodě

Kam : Hotel Renospond, Proseč u Skutče             

Kdy:   po. 22.6.- so. 27.6.2020

Cena : 2600 Kč pobyt  
            150 Kč kapesné

Děti přihlašujte mailem na pracovní adresu p.uč. Kovářové do 31.1. 2020.
Předmět – ŠVP 2020, do sdělení uveďte jméno dítěte a třídu.
Přihlásit můžete i mladší děti, pokud ale bude zájem větší, než je kapacita, mají přednost předškoláci.
Těm, kteří budou na ŠVP zařazeni, pošlu po uzávěrce přihlášku.

Přihlášku a 150 Kč kapesné na ŠVP odevzdáte do 7.2.2020 v modré třídě.

Zálohu 1000Kč zašlete na účet MŠ do 15.2.2020
Pro identifikaci platby uveďte : VS dítěte + ŠVP Proseč 2020

Doplatek 1600 Kč zašlete do 30.5.2020

Začátkem května se uskuteční informativní schůzka.
Upozorňujeme, že účast na této schůzce je nutná.

Prosím, zapište si termíny plateb a ve vlastním zájmu dodržte splatnost.
Pokud v uvedený den nebude platba na našem účtu, místo bude postoupeno náhradníkům.

12.12.2019 – vánoční dílny
Zveme všechny rodiče na vánoční dílny. které se konají 12. 12. 2019 v 15, 30 v jednotlivých třídách.
Po nich se sejdeme všichni na školní zahradě, kde si u stromečku společně zazpíváme vánoční koledy.