Kolektiv a třídy

Ředitelka Mateřské školy Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19, paní Šárka Malá Aujeská, byla do funkce jmenována 1. 9. 2003, na základě výběru v konkurzním řízení.

Organizace školního roku 2021 – 2022

Třída modrá ( zapsáno 25 dětí, ve věku 3-5 let)
Ve třídě pracuje :  paní ředitelka          Šárka Malá Aujeská
                          paní učitelka            Ludmila Kovářová
                          paní učitelka + školní asistent          Zita Žaludová

                       

Třída červená ( zapsáno 25 dětí, ve věku 3-6 let)
Ve třídě pracuje :   paní učitelka          Mgr. Michaela Esterková
                           paní učitelka          Bc. Alena Olejníčková

                                     

Třída žlutá ( zapsáno 25 dětí, 5-7 let)
Ve třídě pracuje:    paní učitelka             Ivana Brabcová
                           paní učitelka             Eva Illková   
                           paní asistentka pedagoga            Naděžda Beranovská

Ve třídě je zapsáno 25 dětí z toho 7 dětí s odkladem školní docházky.
Ve třídě je jedno individuálně integrované  , kterému je poskytovaná denní individuální péče.

 

Provoz jednotlivých tříd je následující:

 žlutá třída                         6:30 – 15:30
červená třída                    7:30 – 16:30
modrá třída                      7:30 – 15:30

 

Děti se scházejí od 6:30 hodin ve žluté třídě, odkud  si je učitelky odvedou při zahájení provozu do svých tříd.  Od 15:30 hodin jsou děti ze žluté a modré třídy převedeny do třídy červené. kde je v 16:30 hodin ukončen provoz mateřské školy.

Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ.

 

Doplňková  činnost :
Doplňková činnost je poskytována za úplatu. Kroužky  a edukativně – stimulační skupiny jsou organizovány převážně v odpoledních hodinách. Plavání , bruslení, inline bruslení a lyžování jsou zabezpečeny agenturou.

Nabízíme tyto kroužky:  
Keramika, Výtvarka, Fletna, Aerobik, Sportík, Povídálek, Školáček, -nabídka se uskuteční podle zájmu rodičů a vývoje epidemiologické situace

Rozvrh kroužků na nástěnce ve vestibulu MŠ (kroužky probíhají od října do května)

Při MŠ pracuje DFS Skřivánek , který  zajišťuje prezentaci školy na veřejnosti.

Plavání – výuku vede plavecká škola Kometa na Kraví hoře ve druhém pololetí školního roku každé úterý. 

Lyžování , bruslení a inline bruslení s Lemurem . Bližší informace v průběhu roku.

Organizace školního roku 2021/ 2022

Zahájení školního roku – středa 1.září 2021
Podzimní prázdniny      –  27.10. – 29.10. 2021
Vánoční prázdniny        –  23.12. – 2.1. 2022 
Jarní prázdniny              –  7.3. – 13.3. 2022
Velikonoční prázdniny  –  pátek 22.4. 2022
Hlavní prázdniny           –   1.7. – 31.8. 2022

Ostatní svátky
Den české státnosti      –  úterý 28.9. 2021
Den vzniku Československa – čtvrtek 28.10. 2021
Den boje za svobodu a demokracii – středa 17.11. 2021

 

V Brně dne 1.9.2021             Šárka Malá Aujeská                                                                                                                                                               ředitelka školy       

×
Show
Hledáme paní na úklid, nástup možný ihned.
Další informace na tel. čísle 604 337 338
nebo emailem: skolka@skolka-skrivanek.cz