Kolektiv a třídy

Ředitelka Mateřské školy Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19, paní Šárka Malá Aujeská, byla do funkce jmenována 1. 9. 2003, na základě výběru v konkurzním řízení.

Organizace školního roku 2017 / 2018

 

Třída modrá       ( zapsáno 28 dětí, ve věku 3-5 let)

Ve třídě pracuje :

 • paní učitelka Ludmila Kovářová
 • paní učitelka Alena Strnadlová
 • asistent pedagoga Veronika Pluskalová

Ve třídě je jedno individuálně integrované dítě, které se vzdělává podle IVP. Integrovanému dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s  učitelkou .                        

 

Třída červená      ( zapsáno 28 dětí, ve věku 3-6 let)

Ve třídě pracuje :

 • paní učitelka Eva Illková
 • ředitelka školy Šárka Malá Aujeská
 • asistent pedagoga Naděžda Beranovská

Ve třídě je jedno individuálně integrované dítě, které se vzdělává podle IVP.Integrovanému dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s učitelkou.

 

Třída žlutá           ( zapsáno 28 dětí, 5-7 let)

Ve třídě pracuje:          

 • paní učitelka Ivana Brabcová
 • paní učitelka Mgr.Michaela Esterková   

Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho šest dětí s odkladem školní docházky.

 

Provoz jednotlivých tříd je následující:

 • žlutá třída                   6:30 – 15:30
 • modrá třída                7:30 – 16:30
 • červená třída              7:30 – 15:30

Děti se scházejí od 6:30 hodin ve žluté třídě, odkud  si je učitelky odvedou při zahájení provozu svých tříd.  Od 15:30 hodin jsou děti z červené a žluté převedeny do třídy modré. kde je v 16:30 hodin ukončen provoz mateřské školy.

Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ.