Kolektiv a třídy

Ředitelka Mateřské školy Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19, paní Šárka Malá Aujeská, byla do funkce jmenována 1. 9. 2003, na základě výběru v konkurzním řízení.

Organizace školního roku 2020 / 2021

 

Třída modrá ( zapsáno 25 dětí, ve věku 3-5 let)    

 • paní ředitelka – Šárka Malá Aujeská
 • paní učitelka – Ludmila Kovářová
 • školní asistent – Zita Žaludová

 

Třída červená ( zapsáno 25 dětí, ve věku 3-6 let) 

 • paní učitelka – Mgr. Michaela Esterková
 • paní učitelka – Alena Strnadlová
 • asistent pedagoga – Naděžda Beranovská

Ve třídě je jedno individuálně integrované dítě, kterému je denně poskytována individuální péče. 

 

Třída žlutá  ( zapsáno 25 dětí, 5-7 let)       

 • paní učitelka – Ivana Brabcová
 • paní učitelka – Eva Illková     

Ve třídě je zapsáno 25 dětí z toho 8 dětí s odkladem školní docházky.

 

Provoz jednotlivých tříd je následující:

 • žlutá třída: 6:30 – 15:30
 • červená třída:  7:30 – 16:30
 • modrá třída:  7:30 – 15:30

Děti se scházejí od 6:30 hodin v červené třídě, odkud  si je učitelky odvedou při zahájení provozu do svých tříd.  Od 15:30 hodin jsou děti ze žluté a modré třídy převedeny do třídy červené. kde je v 16:30 hodin ukončen provoz mateřské školy.

 

Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ.

 

Doplňková  činnost :

Doplňková činnost je poskytována za úplatu. Kroužky  a edukativně – stimulační skupiny jsou organizovány převážně v odpoledních hodinách. Plavání , bruslení, inline bruslení a lyžování jsou zabezpečeny agenturou.

Nabízíme tyto kroužky:  Keramika, Výtvarka, Fletna, Aerobik, Sportík, Povídálek, Školáček,-( nabídka se uskuteční podle zájmu rodičů ) rozvrh kroužků na nástěnce ve vestibulu MŠ (kroužky probíhají od října do května)

Při MŠ pracuje DFS Skřivánek , který  zajišťuje prezentaci školy na veřejnosti.

Plavání – Výuku vede plavecká škola Kometa na Kraví hoře ve druhém pololetí školního roku. Každé úterý. 

Lyžování , bruslení a inline bruslení s Lemurem .Bližší informace v průběhu roku.