29.3.2020 – Platba školného za březen a duben

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření mateřské školy magistrátem města Brna, jsme čekali na jejich vyjádření k platbě školného.
 
Takže:
  • březen – školné 275,-, stravné necháme na vašem zvážení
  • duben – školné 0,- , stravné 0
Dále vás budeme informovat (kdo má březen zaplacený, nebojte se ,platba se vám bude vracet, ale až po skončení této mimořádné situace).
Buďte všichni zdraví a v pohodě. To je teď nejdůležitější.
Za kolektiv Šárka Malá ředitelka MŠ
 

 

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

od doby uzavření mateřských škol /tj. od 17.3.2020  do doby platnosti mimořádných opatření/

 

V souvislosti s mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 17. 3. 2020, kterým byl uzavřen provoz mateřských škol, bylo dne 26.3.2020 Magistrátem města Brna doporučeno osvobodit od úplaty rodiče dětí, navštěvující mateřskou školu, a to od doby platnosti těchto mimořádných opatření.

Prominutí úplaty tedy platí od 17.3.2020 do znovuotevření mateřské školy.

 

Za měsíc březen rodič uhradí 50 % úhrady za předškolní vzdělávání / 11 dnů byla mateřská škola otevřena a 11 dnů byla mateřská škola uzavřena/.

Od měsíce dubna nebude rodič platit žádnou úhradu za předškolní vzdělávání do doby otevření mateřské školy.

 

Rodič, který má nastavený trvalý příkaz na platbu, nemusí trvalý příkaz rušit, ponechá platby až do konce měsíce  června, protože není znám konečný termín uzavření mateřské školy.

V měsíci červenci bude provedeno vyúčtování plateb za školní rok 2019/2020, ve vyúčtování se promítne prominutí úplaty od 17.3.2020 do doby uzavření mateřské školy a přeplatky budou rodičům vráceny na účet.

 

Šárka Malá Aujeská

V Brně dne: 30. 3. 2020

×
Show
Hledáme paní na úklid, nástup možný ihned.
Další informace na tel. čísle 604 337 338
nebo emailem: skolka@skolka-skrivanek.cz