13.3.2020 – Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2019/2020

Vážení rodiče, obracíme se na Vás ve věci provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020. V souvislosti s preventivním opatřením vydáváme následující informace k zajištění zápisu dětí v době hlavních prázdnin.

 

Provoz MŠ:

1.7. – 10.7. MŠ KAMECHY-Říčanská 18, Kavčí 3

13.7. – 24.7. MŠ Štouračova 23,  MŠ Kachlíkova 21

27.7. –  7. 8. MŠ Heyrovského, MŠ Kachlíkova 17

10.8. – 21.8. MŠ Laštůvkova 57/59

MŠ Kachlíkova 19 nebude v provozu z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

24.8. – 31. 8. 2020 provoz všech MŠ uzavřen / přípravný týden/

 

I. Vydávání žádosti o přijetí dítěte, přílohy žádosti –Informační povinnost (GDPR)“, „Přihláška ke školnímu stravování“ je možné získat od 1. 4. 2020 do 07.04.2020 dvěma způsoby:

  1. A) Elektronické vydávání žádosti a příloh na internetové adrese dané mateřské školy (webové stránky)
  2. B) Na kontaktním místě (podatelna) ÚMČ Brno – Bystrc nám. 28. dubna v pracovní dny (pondělí, středa).

 

II. Příjem žádostí: Oskenované dokumenty:

  • Žádost k předškolnímu vzdělávání (Žádost je nutné vyplnit a odevzdat vždy. Potvrzení lékaře na Žádosti není nutné, pokud doložíte kopii Žádosti nebo Evidenčního listu z kmenové mateřské školy
  • Informační povinnost (GDPR)
  • Kopie Žádosti nebo Evidenčního listu, obsahující lékařské potvrzení z kmenové mateřské školy
  • Přihláška ke školnímu stravování

Dokumenty odešlete na emailovou adresu mateřské školy, do které požadujete přijetí Vašeho dítěte a to od 08.04.2020 do 15.04.2020

 

III. Přijímací řízení

Od 27.04.2020 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin doručením písemného Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na Vaši adresu pro doručování Vámi uvedenou (doporučená zásilka do vlastních rukou)

 

IV. Kritéria řízení pro přijímání dětí, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

  1. Bydliště v městské části Brno-Bystrc, 635 00 Brno
  2. Věk dítěte

 

Všeobecné informace:  Způsob úhrady týkající se výše stravného a školného naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. V případě nepřítomnosti dítěte se platba za řádně odhlášenou stravu vyúčtuje, školné se nevrací.

 Žádáme rodiče, aby v případě dotazů, kontaktovali vedení mateřských škol pouze telefonicky nebo emailem.

 

 

 

×
Show
Hledáme paní na úklid, nástup možný ihned.
Další informace na tel. čísle 604 337 338
nebo emailem: skolka@skolka-skrivanek.cz