5.11.2019 – Mateřská škola Skřivánek se stávky nezúčastní.

Mateřská škola Skřivánek se stávky nezúčastní. Provoz nebude přerušen.