13.6.2019 – Školné za červen

Vážení rodiče, po zaplacení školného za červen zrušte laskavě trvalé příkazy.
Platba za červenec je 275 Kč. Uhraďte , prosím, do 15. 7.
Týká se všech dětí, které letos platily školné. T.j. platí i děti, které nebudou o prázdninách MŠ navštěvovat.
Předškoláci neplatí.